Quantcast

Biography

self-taught visual and crafts & writing She wants to improve herself in the field of contemporary art - design and to do some works in the field of curative art. She has the idea of directing art to a goal in line with need. For herself and for many people in need. To be continued... with love and respect... Thank you.  ^..^ _2018, Sep 2019, painting 2021_ - - five domestic and two international collective exhibitions - - - - © - The resources we believe can manifest in different forms. ...beginning ・゚☆ &・*.゚ end within the cyclical embrace of time...   - - - - Görsel Sanatlar & Kelimeler ile Derin Kesitler - Belki de açık ve büyük mavi bir denizden gelmişti; renkli ve beyaz deniz kabukları ile birlikteydi. Güçlü dalgaların kıyıya vurduğu ve savurduğu derin sessizliğin ardından. Yazmak, çizmek, şekiller vermekte idi hayallerinin ruhuna yine de özgürce; işte öncesinde yalnız kendinde saklıydı var olan. Sedefli örtüler ile yanar döner ışıltılar şimdi size armağan. Bir karşılaşma gibi hayalinde tamamen doğal önceden edinilmiş yerinde bir anlaşma, ancak tıpkı yeni bir tanışma, sonrasında ise beklenen samimi bir kaynaşma. Daha çok özel olandan genel olana varmak istesem de; her nasılsa genel olanın özel olanı da içerdiği bu dünyada ben de sizlere bir çeşit sihrin, şimdiye kadar yaşamış olduğum hayatın içinden ve fazlası, şimdiki bu andan sesleniyorum ve çok değerli bir ortaklık eğrisindeki bir yerlerde buluşabileceğimizi hissedebiliyorum. Anlar vardır ki sürekli değişir ve dönüşür. Bir araya gelirler veya ayrı düşerler. Tüm bunlar ara sıra ya da sıklıkla, farkına bile varmadan gerçekleşebilir. Sadece kendinizi eklersiniz ve bütünlük tarafından ödüllendirilirsiniz. Bilinçli bir şekilde düşünme ve yaratıcılık becerisine sahip en özellikli canlı türü olsak bile, hayatın bizleri bazen derin bir sessizlik veya özel bir gizlilik, bazen ise çok sesli bir eşlik ile taşımak ve götürmek istediği alan ya da daha büyük meydanlara giden yolları zamanla daha da ustaca gözlemlemek, pek çeşitli mucizevi çokluklar eşliğinde senkronize bir yürüyüştür. Sanata doğru yapılan bu yolculuktan bahsederken belki de işin sırrı budur. Sır ise özenle seçildiğinde yaptığımız işin kendisi oluverir aniden. '' Kısacası kendi içinde ve dışında aydınlatılmış olan derinlik ve karanlık kendimi bulduğum ilham kaynaklarımdır '' Senin, benim, herhangi birinin; hepimizin yaşadığı ve ağır ağır yüceldiği bu mavi-yeşil dünya ile bilinen ve bilinmeyen evrene ait renkli bileşenlerle bir araya gelmek, onlar ile iç içe olmak, kucaklaşmak; daha fazlası bazen onların içerisinde kaybolmak ister insan. Tıpkı çıplak ayaklarla deniz kenarındaki ıslak kumlara ilk kez basmış bir çift ayak izi gibi olmak; işte bu şekilde yol ve yöntem önce ve daha sonra gideceği izlere bağlı olmuştur. Ayrıca tüm bunlara kendiliğinden aynı anda-aynı yerde yaratılmış olan ve birbirinden ayrılamayan sadakat yüklü duygu ile düşüncelere eşlik eden seyreltilmiş ya da belirginleştirilmiş çizgilerle, arıtılmış saf süslü hitabelerle donatılmış çerçeveli içerikler eklenmiştir. Zamanı durdurmayı başaran sanatçılar hayaller diyarında... İşte bu büyük ve karışık sistem içerisindeki bitmez-tükenmez anlam arayışımızın çıkış yolu gördüklerimizi elverdiğince dikkatle okuyabilmekten, onları hak ettiği şekilde yorumlayabilmekten ve benzersiz olanın yakınına nazikçe getirebilmekten geçecektir. Bazen acımazsız, bazen şefkat dolu yumuşak bir kalp ile akıp giden zamanı biz sanatçılardan başka kim durdurabilir, destansı bir sekans ile kim telaffuz edebilir, resmedebilir? Biz insanlık olarak birbirine benzeyen ya da hiç benzemeyen varoluşların içini doldurduğu kocaman bir hayaller diyarında bulduk kendimizi. O halde bir sanatçı gözüyle bir görev tanımı yapacak olsam, sahip olunan bu irili ufaklı hayallerin arasındaki belirli belirsiz olanı bulunduğu yerden incelikle çekip çıkartabilme becerisidir diyebilirim. Doğa denildiğinde; doğrusu her doğal olanda, canlılık içeren kombinasyonlar ve tüm bunları içeren bu muhteşem ekosistemde en etkileyici şekilde tanımlanmış çok özel yapıtlar, eşsiz başyapıtlar mevcuttur. Evren en büyük eğitici ve öğretici olandır. Eğrisi ve doğrusu ile yeniden ve sürekli şekillendirilmeye çalışılan gerçeklik düzleminde aynı zamanda sanatçı olarak misyonumuz ve içtenliğimiz; var olan mevcudiyeti korumak ve farklı estetik değerler içeren bir takım özel yollar ile meydana çıkarmaktan başka ne olabilir... Görünür anlam aleminin çeşit çeşit tüm bu dışavurumunda gizli saklı olanı görünür kılmak, ruhani ve ruhani olmayanın arasındaki farklılıklar, özlediğimiz, kaybettiğimiz ve belki de hiç tatmadığımız ne varsa; işte bizim için bunlar zamanla ayrıca fazlalık haline de dönüşür. Birbirlerinden farklı; değişkenliği ya da kalıcılığı olan hislerin, duyguların kendi gerçek adreslerinin daha konforlu şekilde açık ve net olarak bulunmasına yardımcı olmak, zıtlıkların arasında kaybolmuş oluşumları ölçüp-biçmek, tartmak ve dengeyi oluşturmak sanatçının ayrıca kutsal bir görevidir; kendi yaratıcılığının da dışında olabilir. Sanatçı ve sanatseverler aynı zamanda ' özgürleşmek ve özgürleştirmek ' adına da büyük bir ortak paydanın elçileridirler. Tüm ayrışmalardan, ve hatta yabancılaşmalardan sanat vasıtası ile sıyrılabilir ve aydınlanmaya başlayarak böylece aydınlatma mertebesine ulaşabiliriz. Adım adım soyuttan somuta geçiş yolculuğunda ayrı ayrı ya da tüm duyularımıza hitap etme şekline göre geçirdiği başkalaşım ile görselleştirilmiş farklı tasarımlar içsel seremoniler ile harmanlanıp ilerleyen, gelişen ve değişen zamanın ruhuna göre de yeniden tanımlanır. Sanat, başka bir zamana ve yere açılan ebedi bir pencere olabilir ya da... ''Dün, bugün ve yarın gibi tüm anların tek bir eserde ortaya çıkabilmesi gibi mucizevi bir duruma bile şahitlik edebiliriz.'' Cennetteki melekleri bazen dünya üzerinde aramıyor muyuz? Kendimden bir özne olarak daha detaylı tanıtmak üzere bahsedecek olursam; çocukluğumdan bu zamana kadar geçen süre içerisinde kendime has benliğim ile ilişki kurabildiğim sanat dallarına yakın ve biraz uzak mesafelerden ilgi duydum. Dans, buz pateni, bale, şan, enstrüman, tasarım-moda, heykel, el sanatları, sanatsal fotoğraf, yaratıcı-deneysel yazarlık. Herhangi bir akademik eğitim ve öğretime sahip olmama durumuna ilaveten, iki senelik bir zaman diliminde yoğun sayılabilecek düzeyde ve sadece kendi tanımladığım imkanlarımla görsel sanatlar alanında ''çağdaş modern sanat ve tasarım, soyut görselleştirme, ''sanatsal fotoğraf alanında çalışmaya odaklandım. Hissetmeyi, düşünmeyi, araştırmayı, okumayı, gözlem halinde olmayı dolayısıyla yazabilmeyi de çok seviyorum. Düşünceler, düşünceler ... Belki bir yanıt arayışı: Sadece bir gün bir seçim yapmak belki de ve onun zaten var olduğu zaman-mekan aralığına girmek; bu şekilde belki de o beni seçmiş gibi görünüyordu. Bir çeşit evrim geçirmek demek; bir günde ya da belli bir zaman aralığında değil. Bir hayali ya da bir ölümsüz bir anı elle tutulur hale getirmekten güzel ne olabilir... Bir anın bende uyandırdığı hisleri en baştan en sonuna kadar her türlü tınısıyla; renkleriyle, siyahı ve beyazı ile, bunlara ilaveten de kendi içsel kavuşumlarımla vurgulayabilirsem ne mutlu olurum diye düşündüm; çok karmaşık olmaya gerek yok ve bunu zaten öncesinde deneyimlediğimi fark ettim..Tıpkı tüm hayatımızda uyguladığımız çok basit bir kural gibi, ilgimizi çeken ne ise; işte ona bir yanıt vermek belki de... Değişken olabilen bir ışık modeli fotoğrafta ya da resimde, yani görsel sanatlar denince hareketin özüne inebiliyor ve farklı farklı düşünce dünyaları yaratabiliyor; bazen bir çeşit önsezi ile tespit edilebilir komplike bir düzene, bazen ise sakin, huzurlu farklı bir durgunluğa işaret edebiliyor. Çoğunlukla dramatik, gizemli, yakından ya da uzaktan merak uyandırabilme etkileyiciliğine sahip, bazen ilahi olana daha yakın ya da mistik öğeler eklenmiş, değişim-dönüşüm-başkalaşım ve bu şekilde iyice açığa çıkabilen bir yeniden doğuş teması kullanabilirim. Bütünlük ve yoğunluk arasındaki bulanıklık ise sizleri farklı dünyalara yapılan yolculuklara çıkarabilir. Bazen coşkulu olmaktan farklı olarak ister istemez çok katmanlı bir derinliğin içinde, bazen biraz karışık ama sadeleşme doğrultusunda ilerleyen, tıpkı her insan gibi bazen çok mutlu ya da üzgün ..nötr; düşünen bir varlık olarak sakin, kısaca sadece kendisi olmaya çalışan; eşitlik, adalet, hak-hukuk, yardımseverlik gibi değerleri ve diğer tüm insani vasıfları çok önemseyen, canlılarla arasında dayanak noktası sevgi-saygı temelli eşsiz bir bağ olduğu farkındalığına sahip, ve bu içgörü ile hareket etmek ve örnek olmak gayretinde, ülkemizin ve tüm dünyanın daha iyi bir yer olmasını canı gönülden isteyen bir küçük kahraman. Ayrıca sanatçıların da yer aldığı bir aileden geliyorum. Türkiye'nin değerli ve önde gelen mimarlarından aynı zamanda değerli büyük yazarlarımızdan Ömer Seyfettin' in de akrabası olan, yüksek mimar Burhan Arif Ongun' un torunu olarak kendisini buradan rahmetle, sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. Sanat insan ile yaşar, insan sanat ile... Sanat ile tüm dünya ve insanlık kurtulabilir. Bildiğimiz, emin olduğumuz ana gerçeklik ne yaparsak yapalım geçen zamanın asla geri gelmeyecek olmasıdır; bu gerçekliğin tam karşısında varolan gerçeklik ise her an ve ona ait olan ne varsa tüm yaratımın ve tüm yok oluşun özündeki ölümsüzlüktür. Bu büyük sonsuzluğu hayatımıza ancak eşsiz güzellikler katabilen nice nice sanat eserleri yansıtır. Bu yeterince ilginç ve korunması gereken eşsiz bir değerdir. - * All artwork available to buy * limited edition artworks for sale NFT, print, original - I have stories that exist in places that are so secret and private that no one else can find them; still, that can sometimes disappear into the mists...maybe that just made me. me ... - - - Bence aksine... Her hikayenin bir kahramanı değil, bir çok farklı kahramanı vardır. Bazıları yaptıklarının değerine değer katar; ama en gerçek olanı, bilerek ya da bilmeyerek çoktan faydalı, ya da etkili olmuştur. Yine de ne kadar çok bilirsek...İşte o kadar çok varız. İlerlerken.....Mutluluk/İyi şey/İyilik =/≠ Kahramanlık - Every color's both have black and white in this life; taking us on different journeys... - So...From the school of life to my own art school..... if I can beautify my life and-or the world, I can continue... ^..^